ESTA EMPRESA PARTICIPA NO PROGRAMA "PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN EQUIPOS PRODUTIVOS"

Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Como apoio a proxectos dirixidos a investimentos en maquinaria e outros bens de equipamento para ampliacións de capacidade, diversificación da produción ou cambio esencial no proceso de produción dun establecemento existente., “Pizza System, S.L.," ten axuda concedida polo IGAPE para participar no Programa Proxectos de Investimento en Equipos produtivos, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020. OT3. “Conseguir un tecido empresarial mais competitivo”.